Kort #23127 Nyman, Carl

Nyman, Carl [Nyman, Carl, fältväbel]

Fleetwood, Carl Märten (1705—1751) hovmarskalk, landshövding

Inlaga till Svea hovrätt ang de besvär som den avskedade 
fältväbeln Carl Nyman ingivit emot landshövding Fleetwoods 
resolution uppå Nymans å jungfru Catharina Kempes 
vägnar gjorda ansökning att hus, åker och äng vid 
Rättninge rusthåll måste delas 1750 mellan löjtnant 
Anders LidsTrand och C. Kempe

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23127
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Carl, fältväbel]

Fleetwood, Carl Märten (1705—1751) hovmarskalk, landshövding

Inlaga till Svea hovrätt ang de besvär som den avskedade
fältväbeln Carl Nyman ingivit emot landshövding Fleetwoods
resolution uppå Nymans å jungfru Catharina Kempes
vägnar gjorda ansökning att hus, åker och äng vid
Rättninge rusthåll måste delas 1750 mellan löjtnant
Anders LidsTrand och C. Kempe

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB