Kort #23102 Nykils minnen

Nykils minnen Nykils minnen

i Norrköping. Relation öfver messingsbruket,
som är belägit uti Norkiöpings stad ...

i: M 37:2

Information

Kortnr:
23102
Låda:
33 No-Of
Text:

Nykils minnen

i Norrköping. Relation öfver messingsbruket,
som är belägit uti Norkiöpings stad ...

i: M 37:2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB