Kort #23284 Oeconomie-Commissionen

Oeconomie-Commissionen B 852 a
Oeconomie - Commissionen
Kongl. Oeconomie Commissionens bref till herrar
landshöfdingarne af den 6 october 1725 med svar
ifrån efterföljande. [Saml. avskrifter från
1700-talet. 1 vol. 4:0. ]

Information

Kortnr:
23284
Låda:
33 No-Of
Text:

B 852 a
Oeconomie - Commissionen
Kongl. Oeconomie Commissionens bref till herrar
landshöfdingarne af den 6 october 1725 med svar
ifrån efterföljande. [Saml. avskrifter från
1700-talet. 1 vol. 4:0. ]

Signum:
B852a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB