Kort #22825 Nordenfeldt, Marie Charlotte

Nordenfeldt, Marie Charlotte 1.

Nordenfeldt, Marie Charlotte (1800-89)

Journal, 1817-1879. 16 vol.

Se: Nordenfelt, Släkten, Nordenfeltska arkivet 20-35

i: L 21:20:35

1. 1817-1819 
2. 1819-1822
3. 1822-1824
4. 1824-1826
5. 1826-1831
6. 1831-1833
7. 1833-1835
8. 1835-1839
9. 1839-1841

Information

Kortnr:
22825
Låda:
33 No-Of
Text:

1.

Nordenfeldt, Marie Charlotte (1800-89)

Journal, 1817-1879. 16 vol.

Se: Nordenfelt, Släkten, Nordenfeltska arkivet 20-35

i: L 21:20:35

1. 1817-1819
2. 1819-1822
3. 1822-1824
4. 1824-1826
5. 1826-1831
6. 1831-1833
7. 1833-1835
8. 1835-1839
9. 1839-1841

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB