Kort #22684 Nora stad

Nora stad Nora stad

Kongl. Resolutioner och privilegier. Förteckning
Fol. Underskrift I. Kyllenius. Sista 1736
30/6

Engestr. Osign. N:o 49

Information

Kortnr:
22684
Låda:
33 No-Of
Text:

Nora stad

Kongl. Resolutioner och privilegier. Förteckning
Fol. Underskrift I. Kyllenius. Sista 1736
30/6

Engestr. Osign. N:o 49

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB