Kort #22682 Nora

Nora Nora

Kungl. brev 8 mars 1679 ang. anhållan från Nora stad

Engestr. B.II.1.5 (N:o 28)

Information

Kortnr:
22682
Låda:
33 No-Of
Text:

Nora

Kungl. brev 8 mars 1679 ang. anhållan från Nora stad

Engestr. B.II.1.5 (N:o 28)

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB