Kort #23115 Nylander, protonotarie

Nylander, protonotarie [Nylander, protonotarie]

Bergstedt, Erik (1760-1829) diplomat, kansliråd,
statssekr.

Anhållan om resepass för protonotarien Nylander
1782

i : Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23115
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nylander, protonotarie]

Bergstedt, Erik (1760-1829) diplomat, kansliråd,
statssekr.

Anhållan om resepass för protonotarien Nylander
1782

i : Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB