Kort #23049 Nya Sekten

Nya Sekten Nya Sekten

Nya sektens kateches. 1782. 4:o. Orig.cod.

Engestr. B.X.1. 77

Information

Kortnr:
23049
Låda:
33 No-Of
Text:

Nya Sekten

Nya sektens kateches. 1782. 4:o. Orig.cod.

Engestr. B.X.1. 77

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB