Kort #22749 Nordencrantz, Anders Backmanson

Nordencrantz, Anders Backmanson Nordencrantz, Anders Backmanson

Ett kort sammandrag af det arbete, som ...
Nordencrantz upgifwit, angående finance wärk,
så vida det rörer den hos Riksens Högl.Ständer
upkomna frågan om de rätta orsakerna til den
höga wäxel Coursen och medlen til dess fällande

i: B 937

Information

Kortnr:
22749
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordencrantz, Anders Backmanson

Ett kort sammandrag af det arbete, som ...
Nordencrantz upgifwit, angående finance wärk,
så vida det rörer den hos Riksens Högl.Ständer
upkomna frågan om de rätta orsakerna til den
höga wäxel Coursen och medlen til dess fällande

i: B 937

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB