Kort #22713 Nordberg, Jöran Andersson

Nordberg, Jöran Andersson D 809-812, D 814

Nordberg, Jöran Andersson

Anecdotes eller noter till kyrckoherden doctor
J. N-s historia om konung Carl den XII ... wid
censureringen uteslutne.- Afskrift från början
af 1700-talet. Flera avskr.

Information

Kortnr:
22713
Låda:
33 No-Of
Text:

D 809-812, D 814

Nordberg, Jöran Andersson

Anecdotes eller noter till kyrckoherden doctor
J. N-s historia om konung Carl den XII ... wid
censureringen uteslutne.- Afskrift från början
af 1700-talet. Flera avskr.

Signum:
D 809-812, D 814
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB