Kort #23066 Nyblom, Carl Rupert

Nyblom, Carl Rupert R 41

Nyblom, Carl Rupert

Anteckningar efter orofessor C.R. Nybloms
collecium i litteraturhictoria av Wilhelm 
Gezeliue, Uppsala v.t. 1877. [Av] K. Otto Janzon

Information

Kortnr:
23066
Låda:
33 No-Of
Text:

R 41

Nyblom, Carl Rupert

Anteckningar efter orofessor C.R. Nybloms
collecium i litteraturhictoria av Wilhelm
Gezeliue, Uppsala v.t. 1877. [Av] K. Otto Janzon

Signum:
R 41
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB