Kort #23282 Odhner, Clas Theodor

Odhner, Clas Theodor [Odhner, Clas Theodor] (1836-1904)
Se: Wirsén, C.D.af, Tal i Svenska akademien
vid C.T. Odhners död.
L. 36:5h.

Information

Kortnr:
23282
Låda:
33 No-Of
Text:

[Odhner, Clas Theodor] (1836-1904)
Se: Wirsén, C.D.af, Tal i Svenska akademien
vid C.T. Odhners död.
L. 36:5h.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB