Kort #23156 Nystedt, Johan

Nystedt, Johan [Nystedt, Johan, betjänt]

Bennet, Jakob Rutger (1762-1816) överstelöjtnant,
vice landshövding, kammarherre

Anhållan om resepass för sig, betjänten Johan
Nystedt samt betjänten Bengt Wennerström 1799

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23156
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nystedt, Johan, betjänt]

Bennet, Jakob Rutger (1762-1816) överstelöjtnant,
vice landshövding, kammarherre

Anhållan om resepass för sig, betjänten Johan
Nystedt samt betjänten Bengt Wennerström 1799

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB