Kort #22723 Nordberg, Jöran

Nordberg, Jöran I 55

Nordberg, Jöran

Samlingar af nytt och gammalt, Del. 1-2. Orig.
Fol. 430 s.
1: Svecia.: alla böne-, tackseijelse
och klagedag-terminer och texter i Sverige...
2; Laurus arctoo-Salana: alla magistrar, som...
blifvit giorde i Upsala ...

Information

Kortnr:
22723
Låda:
33 No-Of
Text:

I 55

Nordberg, Jöran

Samlingar af nytt och gammalt, Del. 1-2. Orig.
Fol. 430 s.
1: Svecia.: alla böne-, tackseijelse
och klagedag-terminer och texter i Sverige...
2; Laurus arctoo-Salana: alla magistrar, som...
blifvit giorde i Upsala ...

Signum:
I 55
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB