Kort #23204 Närkes och Värmlandslän

Närkes och Värmlandslän B 560:1-4

Närkes och Värmlandslän

Kongl. förordningar angående Nerike och Wermelandz 
höfdingedöme. 4:o

Information

Kortnr:
23204
Låda:
33 No-Of
Text:

B 560:1-4

Närkes och Värmlandslän

Kongl. förordningar angående Nerike och Wermelandz
höfdingedöme. 4:o

Signum:
B 560:1-4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB