Kort #22692 Norberg, Matth.

Norberg, Matth. N 58

Norberg, Matth.

Hebraiska grammatiken under Herr Professor N:s
föreläsningar sammanskrifven.- Hebraisk grammatik 
utdragen ur Professor N:s Disputationer
Compendium Hebræum

Information

Kortnr:
22692
Låda:
33 No-Of
Text:

N 58

Norberg, Matth.

Hebraiska grammatiken under Herr Professor N:s
föreläsningar sammanskrifven.- Hebraisk grammatik
utdragen ur Professor N:s Disputationer
Compendium Hebræum

Signum:
N 58
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB