Kort #23116 Nylander, Conrad Wilhelm

Nylander, Conrad Wilhelm [Nylander, Conrad Wilhelm, stud.]

Gadolin, Johan (1760-1852) prof.

Intyg för Conrad Wilhelm Nylander, 1809

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23116
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nylander, Conrad Wilhelm, stud.]

Gadolin, Johan (1760-1852) prof.

Intyg för Conrad Wilhelm Nylander, 1809

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB