Kort #23095 Nydala

Nydala Nydala

Se: Ternerus, L., Sandfärdig berättelse om kyrkans 
beskaffenhet i Nydala, Wästra härad i
Småland belägen. Datum 169[2 eller 1693]
Afskrift "ex archivo Palmschiöldiano" af 
S. L. Gahm Persson.

i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och Öland
i: M. 102:1

Information

Kortnr:
23095
Låda:
33 No-Of
Text:

Nydala

Se: Ternerus, L., Sandfärdig berättelse om kyrkans
beskaffenhet i Nydala, Wästra härad i
Småland belägen. Datum 169[2 eller 1693]
Afskrift "ex archivo Palmschiöldiano" af
S. L. Gahm Persson.

i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och Öland
i: M. 102:1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB