Kort #23233 Obrecht, Elias

Obrecht, Elias I. o. 1.
[Obrecht, Elias]
Isogæus, Nils, Lijkpredikan öfver Elias Obrecht
anno 1698 d. 29 Maij. Orig. Folio.

Information

Kortnr:
23233
Låda:
33 No-Of
Text:

I. o. 1.
[Obrecht, Elias]
Isogæus, Nils, Lijkpredikan öfver Elias Obrecht
anno 1698 d. 29 Maij. Orig. Folio.

Signum:
Io1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB