Kort #23155 Nystedt, Carel Gustaf

Nystedt, Carel Gustaf [Nystedt, Carel Gustaf, dräng]

Cronstierna, Mårten (1682-1752) kammarherre, generalmajor

Intyg för drängen Carel Gustaf Nystedt 1733

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23155
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nystedt, Carel Gustaf, dräng]

Cronstierna, Mårten (1682-1752) kammarherre, generalmajor

Intyg för drängen Carel Gustaf Nystedt 1733

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB