Kort #23007 Norrnäs Gård

Norrnäs Gård Norrnäs Gård

Fleming, Jöran (1628-1667) rikskammarråd

Kontrakt med Lars Jansson om Norrnäs gård, 1646

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23007
Låda:
33 No-Of
Text:

Norrnäs Gård

Fleming, Jöran (1628-1667) rikskammarråd

Kontrakt med Lars Jansson om Norrnäs gård, 1646

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB