Kort #23301 Officium

Officium A 132 
Officium 
visitationis per episcopum fiet hoc modo.
1 bl.
(fr.i Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan utg. af J.Gummerus. 1902. S.94-98.)

Information

Kortnr:
23301
Låda:
33 No-Of
Text:

A 132
Officium
visitationis per episcopum fiet hoc modo.
1 bl.
(fr.i Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan utg. af J.Gummerus. 1902. S.94-98.)

Signum:
A132
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB