Kort #22938 Norman, Birger

Norman, Birger Vp 11d:1970/71:7

Norman, Birger (1914- ), författare

Sol, vad vill du mig? Drama

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1970/71, [Dupl.]

Information

Kortnr:
22938
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11d:1970/71:7

Norman, Birger (1914- ), författare

Sol, vad vill du mig? Drama

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1970/71, [Dupl.]

Signum:
Vp 11d:1970/71:7
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB