Kort #23255 Odelius, G

Odelius, G Odelius, G kammarförvaltare
Arbin, Axel Magnus von (1717-1791) generallöjtn.
Fullmakt för kammarförvaltare G. Odelius att
inventera en honom behörig kassa 1783
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
23255
Låda:
33 No-Of
Text:

Odelius, G kammarförvaltare
Arbin, Axel Magnus von (1717-1791) generallöjtn.
Fullmakt för kammarförvaltare G. Odelius att
inventera en honom behörig kassa 1783
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB