Kort #22992 Norrköping: Swartzska skolan

Norrköping: Swartzska skolan Norrköping: Swartzska skolan

Scholæ-ordning och underwisningsmethod för 
scholæ-mästaren och informatorn wid den ... 1772...
af handelsmannen och fabrigveuren Petter Swartz
inrättade fria barn-scholan i Norkiöping. 10 bl. fol.

i: Samf:s Pro fide et christianismo arkiv,
19:1:12

[HS Acc. 2013/73]

Information

Kortnr:
22992
Låda:
33 No-Of
Text:

Norrköping: Swartzska skolan

Scholæ-ordning och underwisningsmethod för
scholæ-mästaren och informatorn wid den ... 1772...
af handelsmannen och fabrigveuren Petter Swartz
inrättade fria barn-scholan i Norkiöping. 10 bl. fol.

i: Samf:s Pro fide et christianismo arkiv,
19:1:12

[HS Acc. 2013/73]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB