Kort #22712 Nordberg, Jöran

Nordberg, Jöran Nordberg, Jöran

Anecdotes eller noter til kyrkio herden doctor Jöran
Nordbergs historia om konung Carl den XIIte ... ,
hwilka wid censureringen blifwit uteslutne. - Avskr.,
från senare hälften av 1700-talet

i: Vs 33 a (nr 9)

Information

Kortnr:
22712
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordberg, Jöran

Anecdotes eller noter til kyrkio herden doctor Jöran
Nordbergs historia om konung Carl den XIIte ... ,
hwilka wid censureringen blifwit uteslutne. - Avskr.,
från senare hälften av 1700-talet

i: Vs 33 a (nr 9)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB