Kort #23149 Nyrén, Carl

Nyrén, Carl X 409

Nyrén, Carl

Utkast till svar på den af Kongl.Patriotiska
Sällskapet uppgifna frågan så ljudande: Hvilka
äro de orsaker (utom väderlek), som i allmänhet
mest bidraga till missväxter i vårt land.
1 konv. 4:o

Information

Kortnr:
23149
Låda:
33 No-Of
Text:

X 409

Nyrén, Carl

Utkast till svar på den af Kongl.Patriotiska
Sällskapet uppgifna frågan så ljudande: Hvilka
äro de orsaker (utom väderlek), som i allmänhet
mest bidraga till missväxter i vårt land.
1 konv. 4:o

Signum:
X 409
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB