Kort #22967 Norrbotten

Norrbotten Norrbotten

Se: Lübecker, C., Förslag huru Norrbottens Läns
upodling fortast och lättast kan verkställas ... 
i: X 407

Se: Lybecker, Cl., Projet contenant la manière
la plus aisée dont pourroit faire la cultivation 
de la Bottnie septentrionale ...
i: X 427

Information

Kortnr:
22967
Låda:
33 No-Of
Text:

Norrbotten

Se: Lübecker, C., Förslag huru Norrbottens Läns
upodling fortast och lättast kan verkställas ...
i: X 407

Se: Lybecker, Cl., Projet contenant la manière
la plus aisée dont pourroit faire la cultivation
de la Bottnie septentrionale ...
i: X 427

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB