Kort #23101 Nygren, Per Åke

Nygren, Per Åke Vp 114:1989/90:10

Nygren, Per Åke (1960- )

DanssalongenPjäshäfte Dramaten spelåret 1989/90. [Duplic.]

Information

Kortnr:
23101
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 114:1989/90:10

Nygren, Per Åke (1960- )

Danssalongen

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1989/90. [Duplic.]

Signum:
Vp 114:1989/90:10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB