Kort #23283 Oeconomia

Oeconomia D. 74.
Oeconomia
Coleri, i svensk övers. av Isaacus Erici Stenbyensis. 4:o, halvfr. bd. brunlila rygg med
guldtryck. Egenh.

Information

Kortnr:
23283
Låda:
33 No-Of
Text:

D. 74.
Oeconomia
Coleri, i svensk övers. av Isaacus Erici Stenbyensis. 4:o, halvfr. bd. brunlila rygg med
guldtryck. Egenh.

Signum:
D74
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB