Kort #22800 Nordström, Karl Fredrik

Nordström, Karl Fredrik L 100:7-25

Nordström, Karl Fredrik (1855-1923), målare

Antecknings- och dagböcker 

L 100: 7 "Gula anteckn.-boken" c:a 1899-1909
L 100: 8-24 Dagböcker 1914-1923
L 100: 25 Anteckningsbok med blandad innehåll

Information

Kortnr:
22800
Låda:
33 No-Of
Text:

L 100:7-25

Nordström, Karl Fredrik (1855-1923), målare

Antecknings- och dagböcker

L 100: 7 "Gula anteckn.-boken" c:a 1899-1909
L 100: 8-24 Dagböcker 1914-1923
L 100: 25 Anteckningsbok med blandad innehåll

Signum:
L 100:7-25
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB