Kort #23085 Nybom, Johan

Nybom, Johan R 34:168

[Nybom, Johan (1815-1889), förf.]

Warburg, Karl (1852-1918)
Föreläsning vid Göteborgs högskola år 1890

Information

Kortnr:
23085
Låda:
33 No-Of
Text:

R 34:168

[Nybom, Johan (1815-1889), förf.]

Warburg, Karl (1852-1918)
Föreläsning vid Göteborgs högskola år 1890

Signum:
R 34:168
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB