Kort #23182 Nytt

Nytt D 998, 999, 1000

Nytt

"Besynnerligt nytt". Bekant politiskt paskill från 1788

Politisk smädeskrift från år 1789, riktad hufvudsakligen 
mot hertig Fredrik Adolf

Information

Kortnr:
23182
Låda:
33 No-Of
Text:

D 998, 999, 1000

Nytt

"Besynnerligt nytt". Bekant politiskt paskill från 1788

Politisk smädeskrift från år 1789, riktad hufvudsakligen
mot hertig Fredrik Adolf

Signum:
D 998, 999, 1000
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB