Kort #22699 Norberg

Norberg Norberg

Norbergs bergslages hembygäsförening

Se: [Barr, K.A.], Handlingar rörande


i: Ib 7b

Information

Kortnr:
22699
Låda:
33 No-Of
Text:

Norberg

Norbergs bergslages hembygäsförening

Se: [Barr, K.A.], Handlingar rörande

i: Ib 7b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB