Kort #23178 Nyström, Ludvig Roland

Nyström, Ludvig Roland H r 1
Nyström, Ludvig Roland (1837- ) Hofintendent

Slägten Rinman. Slägtregister med stamtafla och
verifikationer, Orig. Fol.

Information

Kortnr:
23178
Låda:
33 No-Of
Text:

H r 1
Nyström, Ludvig Roland (1837- ) Hofintendent

Slägten Rinman. Slägtregister med stamtafla och
verifikationer, Orig. Fol.

Signum:
H r 1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB