Kort #23064 Nyblén, Jöns N

Nyblén, Jöns N Vs 9:1-2

Nyblén, Jöns N (1851 -)

Samlingar inom folkmedicin och närliggande
folklore, upptecknade ur folkmun. 12 fasciklar 
i portf. 4:o.

Information

Kortnr:
23064
Låda:
33 No-Of
Text:

Vs 9:1-2

Nyblén, Jöns N (1851 -)

Samlingar inom folkmedicin och närliggande
folklore, upptecknade ur folkmun. 12 fasciklar
i portf. 4:o.

Signum:
Vs 9:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB