Kort #22693 Norberg, Matthias

Norberg, Matthias [Norberg, Matthias (1747-1826), prof. i österländska o. grekiska
språken ]

Peter Wieselgren: Carolinska Academien
Karaktäristiker av lärare vid Lunds universitet
p. 339

i: X 223

Information

Kortnr:
22693
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norberg, Matthias (1747-1826), prof. i österländska o. grekiska
språken ]

Peter Wieselgren: Carolinska Academien
Karaktäristiker av lärare vid Lunds universitet
p. 339

i: X 223

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB