Kort #23141 Nyman, Thure Josua

Nyman, Thure Josua R 58:8:4

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Vem var kolingen?

Information

Kortnr:
23141
Låda:
33 No-Of
Text:

R 58:8:4

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Vem var kolingen?

Signum:
R 58:8:4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB