Kort #23091 Nycander, Oscar

Nycander, Oscar Hn 1a

Nycander, Oscar

Anteckningar om släkterna Noreus, Hanson och
Hasselgren (Urkunder m.m. i avskr.). En portf.
folio

Information

Kortnr:
23091
Låda:
33 No-Of
Text:

Hn 1a

Nycander, Oscar

Anteckningar om släkterna Noreus, Hanson och
Hasselgren (Urkunder m.m. i avskr.). En portf.
folio

Signum:
Hn 1a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB