Kort #23243 Odel, Anders

Odel, Anders Vf. 168: 1-2.
Odel, Anders (1718-73)
Efterlemnade skrifter 1-2. Fol. Orig.
( Innehålla politiska uppsatser, frimuraretal,
statsekon. betänkanden, satiriska sagor, d:o
lustspel m.m.)

Information

Kortnr:
23243
Låda:
33 No-Of
Text:

Vf. 168: 1-2.
Odel, Anders (1718-73)
Efterlemnade skrifter 1-2. Fol. Orig.
( Innehålla politiska uppsatser, frimuraretal,
statsekon. betänkanden, satiriska sagor, d:o
lustspel m.m.)

Signum:
Vf168:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB