Kort #23257 Odelstierna, Catharina Elisabeth

Odelstierna, Catharina Elisabeth i: I.r.7 b. 3-4.
[Odelstierna, Catharina Elisabeth
(gift med Sven Rinman) ]
Handlingar rörande henne.

Information

Kortnr:
23257
Låda:
33 No-Of
Text:

i: I.r.7 b. 3-4.
[Odelstierna, Catharina Elisabeth
(gift med Sven Rinman) ]
Handlingar rörande henne.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB