Kort #23123 Nylin, Erik Vilhelm Reinhold

Nylin, Erik Vilhelm Reinhold [Nylin, Erik Vilhelm Reinhold (1857-1942), bankokommissarie]

Se: Strindberg, Aug., Handskrifter m.m... Ur Vilhelm Nylins Strindbergssamling [Nylinsamlingen]

i: Vf 196d

Information

Kortnr:
23123
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nylin, Erik Vilhelm Reinhold (1857-1942), bankokommissarie]

Se: Strindberg, Aug., Handskrifter m.m... Ur Vilhelm Nylins Strindbergssamling [Nylinsamlingen]

i: Vf 196d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB