Kort #22814 Nordström, Ludvig

Nordström, Ludvig Vf 166:3

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

Tjocka å 50 öre timmen. Tryckms., SvD febr. 1922.
21 bl. 4:o

Information

Kortnr:
22814
Låda:
33 No-Of
Text:

Vf 166:3

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

Tjocka å 50 öre timmen. Tryckms., SvD febr. 1922.
21 bl. 4:o

Signum:
Vf 166:3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB