Kort #22884 Norén, Lars

Norén, Lars Vp 11d:1982/83:8

Norén, Lars (1944- ), författare

Natten är dagens mor

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1982/83. (Duplic.)

Information

Kortnr:
22884
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11d:1982/83:8

Norén, Lars (1944- ), författare

Natten är dagens mor

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1982/83. (Duplic.)

Signum:
Vp 11d:1982/83:8
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB