Kort #22820 Nordenfelt, Släkten

Nordenfelt, Släkten 1.

L 21:1-51

Nordenfelt, Släkten

Nordenfeltska arkivet. (Björnborgsarkivet)

1-51. 19 pf, 17 bd, 15 hft. 8:o, 4:o,fol.
11-11. Olof Nordenfeldt d.ä:s papper:
1-4. Brev till O.Nordenfieldt d.ä.
5. Biographica. 1
6-11. Juridiska o.ekonomiska handlingar m.m.

Information

Kortnr:
22820
Låda:
33 No-Of
Text:

1.

L 21:1-51

Nordenfelt, Släkten

Nordenfeltska arkivet. (Björnborgsarkivet)

1-51. 19 pf, 17 bd, 15 hft. 8:o, 4:o,fol.
11-11. Olof Nordenfeldt d.ä:s papper:
1-4. Brev till O.Nordenfieldt d.ä.
5. Biographica. 1
6-11. Juridiska o.ekonomiska handlingar m.m.

Signum:
L 21:1-51
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB