Kort #23295 Officerare Svenska

Officerare Svenska Officerare Svenska
Se: Ennese, B.A.v.: Biografiska uppgifter om S-
o- i fransk sjökrigstjenst. Fol. I. 23.

Information

Kortnr:
23295
Låda:
33 No-Of
Text:

Officerare Svenska
Se: Ennese, B.A.v.: Biografiska uppgifter om S-
o- i fransk sjökrigstjenst. Fol. I. 23.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB