Kort #23159 Nyström, Per Axel

Nyström, Per Axel Nyström, Per Axel (1793-1868), arkitekt , professor

Genmäle till Baltzar Cronstrands artiklar i Aftonbladet 
rörande Nationalmusei byggnad. Koncept.

i: I s 11:2:28

Information

Kortnr:
23159
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyström, Per Axel (1793-1868), arkitekt , professor

Genmäle till Baltzar Cronstrands artiklar i Aftonbladet
rörande Nationalmusei byggnad. Koncept.

i: I s 11:2:28

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB