Kort #22828 Nordenfelt, Olof

Nordenfelt, Olof Autogr. böcker Beskow

Nordenfelt, Olof (1790-1843), kammarherre

Beskow, Bernard von, Witterhetsförsök, 1-2, Stockholm 1818-1819.
Vol 1 med dedikation - dikt:
"Jag fann dig fjerran, fjerran höga Norden..."
till Olof Nordenfelt, dat. Wien 30 jan 1820.Acc. 1963/71

Information

Kortnr:
22828
Låda:
33 No-Of
Text:

Autogr. böcker Beskow

Nordenfelt, Olof (1790-1843), kammarherre

Beskow, Bernard von, Witterhetsförsök, 1-2, Stockholm 1818-1819.
Vol 1 med dedikation - dikt:
"Jag fann dig fjerran, fjerran höga Norden..."
till Olof Nordenfelt, dat. Wien 30 jan 1820.

Acc. 1963/71

Signum:
Autografer Böcker
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB