Kort #23042 Nürnberg

Nürnberg D 1356

Nürnberg

Cronica der Löblichen Reichsstat Nurmberg ...
1 vol., fol. Press. perg.-bd.

Information

Kortnr:
23042
Låda:
33 No-Of
Text:

D 1356

Nürnberg

Cronica der Löblichen Reichsstat Nurmberg ...
1 vol., fol. Press. perg.-bd.

Signum:
D 1356
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB