Kort #23229 Obaldia, René de

Obaldia, René de Vp 11e:1964/65:11
Obaldia, René de (1918- )
SÄLLSAMT ÖGONBLICK. (Genousie.) Komedi i två akter
övers.: Mikaela o. Ingemar Leckius.
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1964/65. [Duplic.]

Information

Kortnr:
23229
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1964/65:11
Obaldia, René de (1918- )
SÄLLSAMT ÖGONBLICK. (Genousie.) Komedi i två akter
övers.: Mikaela o. Ingemar Leckius.
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1964/65. [Duplic.]

Signum:
Vp11e:1964/65:11
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB